Vision linked stress-syndroom


Vision linked stress-syndroom (VLSS) is een naam voor een breed scala aan problemen die worden veroorzaakt door problemen bij de verwerking van een visuele stimulus. We zien deze problemen vaak bij dyslexie, dyspraxie en bij sensorische integratieproblemen. Sommige mensen zijn vertrouwd met de termen ‘scotopic sensitivity syndrome’, 'Irlen syndrome', ‘visual dyslexia’ en ‘visual stress’. Deze zijn allemaal geïntegreerd in VLSS.

De symptomen zijn zeer vaak voorkomend, hoewel ze door professionelen vaak niet worden herkend en degenen die er onder lijden worden vaak beschuldigd van luiheid, onoplettendheid en gebrek aan motivatie. VLSS kan gezien worden als dé belangrijkste reden van onderpresteren in de klas. Het kan zich manifesteren op heel wat verschillende manieren, van mindere leesprestaties tot overduidelijke visuele redenen voor concentratie en sensorische integratie moeilijkheden.

De omgeving (licht, visuele prikkels, de presentatie van een taak in het boek, …) kunnen VLSS uitlokken bij de meesten onder ons, het is uiteraard pas wanneer er belangrijke problemen voorkomen dat ze moeten aangepakt worden. Bij veel kinderen met VLSS worden problemen met visuele verwerking veroorzaakt door de ergonomie van de klasruimte en de manier waarop het schoolwerk wordt gepresenteerd. Dit resulteert dan in onderpresteren, slechtere punten en heel wat persoonlijke ellende. Naar schatting 10% van alle kinderen ondervinden in verschillende mate hinder van deze aandoening.

 

Orthoscopics

 

Orthoscopics of orthoscopie 

Met orthoscopie bedoelen we het gebruik van gekleurde glazen om de symptomen van 'Visuele Stress' of 'Visuele Waarnemingsproblemen' te verlichten. Er kunnen symptomen aanwezig zijn zonder dat er een diagnose is of werd gesteld. We voeren het orthoscopisch onderzoek uit met speciaal ontworpen software en een unieke kleurenprojector, de ‘Read Eye’. Er worden vele verschillende kleuren licht gebruikt om de optimale respons van een persoon te bepalen. Die kleur wordt dan vastgelegd en naar het labo van Hoya UK gestuurd om volgens onze exacte specificaties gekleurd te worden. Best gaat u al op voorhand naar uw oogarts om de gezondheid van uw ogen te laten controleren en uw eventuele sterkte te laten bepalen. Optiek Goovaerts bestelt voor ons de gekleurde glazen. Zij bieden uiteraard ook verdere service aan indien gewenst. (www.optiekgoovaerts.be)

De kleur van uw glazen is individueel bepaald en kan mettertijd veranderen.

Belangrijk om te verduidelijken is dat wij onderzoeken of er storing zit op de communicatie tussen visuele prikkels en de verwerking ervan in de hersenen. Wij zijn niet geschoold om de gezondheid van uw ogen te onderzoeken, daarvoor verwijzen we u graag door naar uw oogarts. Aangezien uw gekleurde glazen op uw sterkte kunnen gemaakt worden is het sowieso aangewezen uw ogen te laten controleren bij uw opticien of oogarts.

Als u volgende symptomen herkent kan u lijden aan Visuele Waarnemingsproblemen of Visuele Stress. Deze symptomen kunnen voorkomen ondanks 'perfect zicht'.

 1. Omgeving ziet er anders uit
 2. Leesproblemen:
  Visuele waarnemingsproblemen beïnvloeden sterk de ontwikkeling van vlot lezen en van begrip van wat gelezen werd. VLSS is geen dyslexie maar komt veel voor bij mensen met dyslexie!

  Tekst ziet er vreemd uit (letters bewegen, zitten te dicht opeen, ...)
  Traag of moeiijk lezen
  Zwak begrip
  Verkeerd lezen van woorden
  Moeite om naar de volgende regel te springen
  Woorden of regels overslaan
  Traag of haperend lezen
  Vaak pauzeren
  Lezen vermijden
  Moeite met overgang bord/boek
  Moeite met het lezen van partituren
 3. Slechte concentratie
 4. Vermoeide ogen (tranen, wrijven, roodheid)
 5. Algemene vermoeidheid
 6. Hoofdpijn
 7. Problemen met schrift
  Moeite met overschrijven
  Ongelijk schrift
  Schrift dat naar boven of beneden helt
  Wisselvallige spelling
 8. Zwakke motoriek
 9. Zwak dieptezicht
  Onhandigheid
  Struikelen
  Moeite met de bal aanpakken
  Moeite met inschatten afstanden
  Autorijden (fietsen etc) vraagt extra inspanning
 10. Gevoeligheid aan licht:
  Last van een gloed, van flikkering, tl-buizen, fel licht, zonlicht en soms zelfs lichten 's nachts ...
 11. Computergebruik is vermoeiend of inspannend
 12. Moeite met rekenen
  In kolommen of rijen staan de cijfers foutief
  Slordigheidsfouten in rekenen
 13. Weinig motivatie
 14. De punten/resultaten geven niet de inspanning weer

 

Wij hebben een vragenlijst samengesteld die u kan invullen om te zien of een gekleurde bril iets voor u of uw kind kan zijn. Deze vragenlijst vragen wij u ook ingevuld mee te brengen of op voorhand door te sturen.