Must see film: Inclusief

De Roma en docAtlas presenteren


INCLUSIEF


Een documentaire van Ellen Vermeulen


Op 12 maart 2014 keurde het Vlaams Parlement het M-decreet goed. Dit betekent dat kinderen met een beperking toegelaten worden tot het gewoon onderwijs, terwijl zij voordien enkel terecht konden in buitengewone scholen. Het resultaat is 'inclusief onderwijs': een schoolomgeving die zich aanpast aan de noden van de leerling in plaats van andersom. Echter, in de praktijk hebben scholen zelden de kennis en resources om inclusief onderwijs aan te bieden.
De zoektocht van enkele kinderen met een beperking, en natuurlijk hun ouders, naar een geschikte school staat centraal in 'Inclusief', de nieuwe documentaire van geëngageerd filmmaakster Ellen Vermeulen. In scherpe grijstinten toont ze ons de kinderen Rosie, Sami, Irakli en Nathan, die allemaal worstelen om hun eigen plekje op te eisen in het onderwijs. Ellen Vermeulen neemt in 'Inclusief' geen standpunt in; ze observeert slechts, en toont kleine interacties, die een grote impact op de kijker hebben.
De vorige documentaire van Ellen Vermeulen, '9999', toonde reeds aan dat beelden iets kunnen veranderen in gemeenschappelijke denkpatronen. In '9999' sneed ze de psychische problematiek van Belgische gevangenen aan, waardoor een hevig debat ontstond: de één vond het gevangenisleven te hard, terwijl, bijvoorbeeld, slachtoffers van misdaden of hun nabestaanden daar lijnrecht tegenover stonden. 'Inclusief' laat een identieke ruimte voor de kijker over: zwart-witdenken is passé, we moeten oog hebben voor de honderden tinten grijs die tussen deze twee uitersten liggen.

 

Programma:
• Inleidende speech door Kathleen Helsen (Gedeputeerde Provincie Antwerpen)
• Omkadering documentaire door Dr. Inge Van de Putte (UGent, vakgroep Orthopedagogiek en Disability Studies)
• Vertoning documentaire (73 min)
• Panelgesprek in aanwezigheid van regisseuse Ellen Vermeulen, ouder van Nathan en Dr. Inge Van de Putte.
• Moderatrice van de avond is Annick Ruyts

 

Inclusief zal vertoond worden op dinsdag 19 feb om 20u in De Roma. Tickets kosten 5€.


https://www.deroma.be/kalender/697/Een_documentaire_van_Ellen_Vermeulen/INCLUSIEF_

 

Circle of Security aanmelding

De huidige 'Circle of Security' groep zit helaas vol. 

Dr. Nordin en Anouk Pierre zullen beiden binnen enkele maanden een nieuwe groep opstarten, waarschijnlijk parallel zodat ouderkoppels allebei apart kunnen deelnemen. Het is niet de bedoeling dat ouderkoppels de cursus samen in dezelfde groep volgen. Anouk zal begin maart in Londen de opleiding tot Circle of Security Facilitator afronden.

Deze groepen van maximum 8 personen komen over een periode van 3 maanden 10 avonden samen van 19.30u tot 21u. 

Zeer belangrijk is dat je je vrijmaakt om ALLE avonden te volgen.

 

Dr. Nordin is al jaren gebeten door het concept van The Circle of Security en in april 2017 volgde hij, samen met Dagmar Vanagtmael, de intensieve training 'Circle of Security Parenting Facilitator' in Cary, North Carolina, USA.

'The Circle of Security' is een ouder-reflectiemodel.

Wat is het doel van deze training?

- De theoretische fundamenten van de Circle of Security begrijpen.
- De emotionele wereld van een kind beter leren begrijpen.
- De vaardigheden van een kind om emoties te reguleren vergroten.
- Het zelfvertrouwen van een kind versterken.
- De focus verleggen van het sturen van gedrag naar het verbeteren van de kwaliteit van de relatie.
- De zelfreflectie van zorgfiguren stimuleren.
- De empathie van zorgfiguren vergroten door het gebruiken van beeldmateriaal.
- Nieuwe opties aanreiken om zorgfiguren te helpen emoties van kinderen te sturen.
- Een stap voor stap aanpak leren om veilige hechting van kinderen te bevorderen.

The Circle of Security Parenting DVD is an outstanding contribution and a "must see" for parents of young children. Focusing on how parent/child relationships can be strengthened, this unique approach teaches parents, and those helping them, new ways to understand children's needs and behavior. It also offers effective ways to respond to these needs and behaviors. I have found it invaluable in my own work with parents of young children.
Charles H. Zeanah, M.D.
Tulane University School of Medicine
Editor, Handbook of Infant Mental Health

Inschrijven kan nu reeds via katrien@kinderencentraal.be
Ook voor vrijblijvende informatie kan u hier terecht.

De cursus kost 250 euro voor 10 sessies.

 

14/3 Studiedag Growing Mindset

Mensen met een vaste mindset hebben het gevoel dat kwaliteiten onveranderlijk zijn. Ze voelen zich slim wanneer ze iets snel en perfect doen. Ze doen daarom liever geen dingen die lastig zijn. Mensen met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: als je slim bent wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt. Of dat is hun overtuiging toch .... Daarom vermijden ze lastige of moeilijkere opdrachten en gaan ze uitdagingen uit de weg.

Mensen met een groeimindset genieten echter van moeilijkere opdrachten en zien dit als een uitdaging. Fouten maken hoort er voor hen gewoon bij: je kunt van fouten leren. Ze blijven doorzetten ook wanneer het moeilijker gaat.

Een groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je iemand zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het van belang dat men een groeimindset ontwikkelt. Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen en volwassenen kunnen kinderen helpen een groeimindset aan te leren of te behouden!
(bron: Werkboek Mindset, hettalentenlab.nl)

Tijdens deze dag leren we hoe je een groeimindset kunt stimuleren bij jezelf en bij anderen. Deze dag is boeiend voor leerkrachten, zorgleerkrachten, logopedisten, ouders, directies, ... en onmiddellijk praktisch inzetbaar.

Na deze dag ben je je bewust van je eigen mindset en kan je het 'groeidenken' stimuleren bij anderen (bv. in je klas, in je therapiesessie, in je gezin, ...).
We wisselen theorie af met concrete oefeningen en inspirerende filmpjes.

Praktische informatie

Locatie:
Kinderen Centraal, Bisschoppenhoflaan 436 te 2100 Deurne

Data:
Donderdag 14 maart 2019 van 9u30 – 16u00

Prijs
€ 150 incl. lunch

Je plaats is gereserveerd na betaling van € 150 op rekeningnummer: BE40 7330 2483 5363 met vermelding van 'workshop mindset' en naam/voornaam.

Meer info en/of inschrijvingen:
Let op: max. 20 deelnemers. Wil je zeker zijn van een plekje, aarzel dan niet en schrijf nu al in!

 

Nieuwe datums info-avonden

17/10/18 Regulatie

24/10/18 Hechting (Circle of security)

07/11/18 Geweldloos verzet - Nieuwe verbindende autoriteit

28/11/18 Orthoscopics - gekleurde brillen

23/01/19 ASS

30/01/19 ASS beleving

06/02/19 Hoogbegaafdheid

13/02/19 ADHD beleving

20/02/19 Orthoscopics (gekleurde brillen)

 

Elke avond staat één thema centraal.

De lezingen rond regulatieproblemen (hooggevoeligheid), hechting en Autismespectrumstoornis (ASS): Atypisch denken en Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit en Orthoscopics worden gegeven door Dr. Peter Nordin.

De avonden rond ASS beleving, ADHD beleving en Hoogbegaafdheid worden geleid door Dagmar Vanagtmael en Dr Peter Nordin.

Inhoud

RegulatieproblematiekWat gaat er in dat hoofdje om? - Wat zie je aan de buitenkant als je binnenkant overhoop ligt? Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit belicht en uitgelegd door een arts. Dr. Nordin vertelt hoe hij deze sensitiviteit ziet, welk gedrag ouders kunnen zien bij hun kinderen, en geeft ons handvaten over hoe we best omgaan met deze bijzondere groep kinderen (mensen). Eén op vijf kinderen filtert minder goed alles wat er op hen afkomt. Zij raken daardoor snel en fel overspoeld en proberen hierop controle te herwinnen. Dit uit zich in het gedrag van de kinderen.
Tijdens de lezing wordt verder ingegaan op hoe je dit gedrag beter kan begrijpen, hoe je daar mee kan omgaan en waarom het belangrijk is om ook voor deze groep kinderen zorg te dragen. Een veilige verankering van kinderen met de wereld en andere mensen is heel erg belangrijk.


Verbeter de relatie met je kind: Hechting gaat over die veilige verankering van kinderen met de wereld en andere mensen. De basis hiervoor wordt heel vroeg in het leven gelegd (0-3 jaar) maar blijft levenslang een rol spelen in de relaties die we aangaan (vriendschappen, met je partner, op het werk, met zorgverstrekkers, je kinderen, ...) Hoewel de basis uitrest belangrijk lijkt te zijn is het meestal toch een dynamisch proces dat kan wisselen in de tijd en ten opzichte van verschillende personen. Een onveilige hechting staat daarom dus ook nog niet gelijk aan een hechtingsstoornis.
Aan de hand van het model van de 'Circle of Security' (www.circleofsecurity.org) wordt dieper ingegaan op hechting en het belang ervan voor alle verdere relaties.

 

Geweldloos Verzet: Steeds meer ouders en hulpverleners ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij (hun) opgroeiende kinderen. Geweld, druggebruik, computermisbruik, schoolweigering, weglopen of suïcidedreigingen maken ouders wanhopig. Ze slagen er niet meer in om duidelijke grenzen te stellen en bij overtreding consequent te reageren. Ouders én hulpverleners dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen, preken enz. worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren. Bij ouderparen volgt de ene ouder vaak het toegevende patroon terwijl de andere ouder vaak ‘de strenge’ wordt. 
De principes van geweldloos verzet, ontwikkeld door de Israëlische psycholoog Haim Omer, bieden een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. 
De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de ouderlijke aanwezigheid in het leven van de jongere in combinatie met het inzetten van een krachtig netwerk. Geweldloos verzet gebruikt de methodes en ideeën van Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Rosa Parks in gezinnen en de gemeenschap om ouders en zorgfiguren bij te staan bij het ouderschap. 
Voor meer informatie over Geweldloos Verzet verwijs ik u graag naar onze webpagina 'NVR'.

 

- Autismespectrumstoornis (ASS) - Atypisch denken: Niet alle kinderen met regulatieproblemen hebben ASS, wel alle kinderen met ASS hebben regulatieproblemen. Hoewel deze kenmerken voor vele ouders heel herkenbaar zijn, zijn ze dus niet specifiek voor ASS. Het anders verwerken van de informatie die (weinig gefilterd) binnenkomt is wat wel specifiek is voor ASS. Van mensen met ASS zou je kunnen zeggen dat het neuro-atypische denkers zijn. Over hoe hun denken dan wel anders of atypisch is gaat deze avond. Er wordt verder ingegaan op hoe een beter begrip van hun denken kan helpen om tot oplossingen van (communicatie)moeilijkheden te komen.


ASS Beleving: Tijdens de Belevingsavond wordt de 'theorie' over ASS omgezet in de praktijk. Deze avond is gericht op ouders, grootouders, familieleden, vrienden en leerkrachten die eens willen ondervinden met welke problemen, uitdagingen, beperkingen kinderen en mensen met ASS kampen in het dagdagelijks leven. Het is een zeer interactieve avond, het beleven, staat centraal.

 

- Orthoscopics: Met orthoscopie bedoelen we het gebruik van gekleurde brilglazen om de symptomen van 'Visuele Stress' of 'Visuele Waarnemingsproblemen' te verlichten. We onderzoeken of er storing zit op de communicatie tussen visuele prikkels en de verwerking ervan in de hersenen. Er kunnen symptomen aanwezig zijn zonder dat er een diagnose is of werd gesteld. We voeren het orthoscopisch onderzoek uit met speciaal ontworpen software en een unieke kleurenprojector, de ‘Read Eye’. Voor meer informatie ga naar onze blz. orthoscopics.

 

- Hoogbegaafdheid: Begaafdheid is de verzamelnaam voor een buitengewoon talent. De term is dus algemeen: iemand kan ook een begaafd voetballer zijn, of een begaafd vioolspeler. Je zegt echter nooit dat iemand een hoogbegaafd voetballer is. Met hoogbegaafd-heid bedoelt men namelijk specifiek het denktalent. Laten we eerst één sprookje de wereld uithelpen: dat hoogbegaafde kinderen geen fouten maken, nooit dom zijn, alles weten en zich nooit vergissen. Dit is een misvatting. Kinderen met een tennistalent missen immers ook wel eens een bal of hanteren het racket verkeerd. Ook moet je in je omgeving de middelen en voorwaarden hebben om van je talent iets moois te maken. Je kan een enorm tennistalent zijn, maar zonder racket, bal en tennisbaan zal dat er nooit uitkomen.
Hoogbegaafdheid is een verzamelnaam voor een aantal persoonskenmerken die maken dat iemand anders denkt en handelt dan de anderen. Het bestaat naast een cognitief luik ook uit een sociaal-emotioneel luik. En alle hoogbegaafden hebben ook een verhoogd bewustzijn. Hoogbegaafde kinderen kunnen hun leeftijdsgenoten op sommige momenten vér vooruit zijn, leerstof op een fractie van de tijd doorhebben, bepaalde sociale inzichten hebben die eigenlijk pas ‘normaal’ zijn bij oudere kinderen, enz. Maar tegelijk gebeurt het dat op andere momenten hun ontwikkelingsniveau veel lagere leeftijden laat zien. Dit kan heel verwarrend zijn, zowel voor het kind als voor zijn omgeving. Het kind zweeft als het ware ergens tussen die leeftijden in, zijn/haar omgeving heeft te maken met verschillende leeftijden in één persoontje. Dit schept een gevoel van ‘geen controle hebben over zichzelf ’ bij het kind. Het kind heeft soms het gevoel dat zijn lichaam, zijn hersenen, zijn persoontje aan verraad doen. Ze zijn zich hier vaak heel sterk bewust van, zonder het te kunnen plaatsen. Als ouders en opvoeders is het belangrijk dat we onze kinderen hiermee leren omgaan.

 

- ADHD beleving: Tijdens de belevingsavond wordt de 'theorie' over ADHD omgezet in de praktijk. Deze avond is gericht op ouders, grootouders, familieleden, vrienden en leerkrachten die eens willen ondervinden met welke problemen, uitdagingen, beperkingen kinderen en mensen met ADHD kampen in het dagdagelijks leven. Het is een zeer interactieve avond, het beleven, staat centraal.

Praktische informatie:

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders, grootouders, hulpverleners, schoolmedewerkers, iedereen die van veraf of dichtbij te maken heeft met kinderen ... (deze avonden zijn niet voor de kinderen zelf bedoeld).

Deelnameprijs:

De kostprijs per lezing is 50 euro per persoon of 75 euro per ouderpaar. Gelieve ook een kleefbriefje (ziekenfonds) van elke deelnemer te voorzien.

Telkens van 20 tot 22.30u in Kinderen Centraal, Bisschoppenhoflaan 436, 2100 Deurne.

Inschrijving is nu reeds mogelijk via e-mail: info@kinderencentraal.be. De plaatsen zijn beperkt. 
Uw deelname is pas definitief na betaling op volgend rekeningnummer BE11 7360 0332 5548 op naam van Dr. Peter Nordin BVBA.
Vermeld de titel van de lezing: 'Regulatie', 'Hechting', 'ASS', 'ASS beleving', 'Geweldloos Verzet', 'ADHD beleving' of 'Hoogbegaafdheid', 'Orthoscopics', 'ADHD beleving', de datum van de avond en uw naam.

 

Circle of Security parenting: groepssessies

Vanaf 17 januari 2019 zal Dr. Nordin een groep begeleiden als gecertifieerd 'Circle of Security facilitator'. Deze groep van maximum 8 personen komt over een periode van 3 maanden 10 donderdagen samen van 19.30u tot 21u. 

Data: 17, 24 en 31 januari, 7, 14, 21 en 28 februari, 14, 21 en 28 maart.

Zeer belangrijk is dat je je vrijmaakt om ALLE avonden te volgen.

 

Dr. Nordin is al jaren gebeten door het concept van The Circle of Security en in april 2017 volgde hij, samen met Dagmar Vanagtmael, de intensieve training 'Circle of Security Parenting Facilitator' in Cary, North Carolina, USA.

'The Circle of Security' is een ouder-reflectiemodel.

Wat is het doel van deze training?

- De theoretische fundamenten van de Circle of Security begrijpen.
- De emotionele wereld van een kind beter leren begrijpen.
- De vaardigheden van een kind om emoties te reguleren vergroten.
- Het zelfvertrouwen van een kind versterken.
- De focus verleggen van het sturen van gedrag naar het verbeteren van de kwaliteit van de relatie.
- De zelfreflectie van zorgfiguren stimuleren.
- De empathie van zorgfiguren vergroten door het gebruiken van beeldmateriaal.
- Nieuwe opties aanreiken om zorgfiguren te helpen emoties van kinderen te sturen.
- Een stap voor stap aanpak leren om veilige hechting van kinderen te bevorderen.

The Circle of Security Parenting DVD is an outstanding contribution and a "must see" for parents of young children. Focusing on how parent/child relationships can be strengthened, this unique approach teaches parents, and those helping them, new ways to understand children's needs and behavior. It also offers effective ways to respond to these needs and behaviors. I have found it invaluable in my own work with parents of young children.
Charles H. Zeanah, M.D.
Tulane University School of Medicine
Editor, Handbook of Infant Mental Health

Inschrijven kan u reeds via katrien@kinderencentraal.be
Ook voor vrijblijvende informatie kan u hier terecht.

De cursus kost 199 euro voor 10 sessies.

Het is niet de bedoeling dat ouderkoppels de cursus samen volgen. We raden ouders sterk aan de cursus apart te volgen. In de toekomst hopen we parallelgroepen te organiseren.