Welkom

Het ‘Medisch Psychopedagogisch Centrum: Station kinderen Centraal, Halte voor Gezinnen’ staat voor een plek waar kindertherapeuten samen werken en samen zorg dragen voor kinderen en jongeren in ontwikkeling.

Medisch Psychopedagogisch’ staat voor de neurobiologische, psychologische en (ortho)pedagogische aspecten van de kindontwikkeling en voor het feit dat er in ons centrum onder meer een kinderpsychiater, kinderpsychologen en orthopedagogen werken.

Station kinderen Centraal’ verwijst ten eerste naar het station Antwerpen Centraal vanwege de nabije ligging, ten tweede naar het feit dat in ons werk steeds het belang van de kinderen centraal staat en ten slotte via station en trein naar sporen en wissels als een metafoor voor het pad waarlangs de kindontwikkeling zich voltrekt.

Halte voor Gezinnen’ staat dan weer enerzijds voor de grote aandacht die we hier hebben voor ouders en zorgcontext als onmisbaar deel van de oplossing en anderzijds voor het even kunnen stilstaan bij hun soms machteloos en hulpeloos gevoel wanneer geconfronteerd met de moeilijkheden van hun kinderen.

 

Wij bieden multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

Onze gekleurde brillen hebben de kranten gehaald!
Lees het verhaal in onderstaande artikelen.

  

 

1 en 2 februari mochten wij op onze studiedagen 'De zin van onze zintuigen' vele geïnteresseerden verwelkomen. Dankzij sprekers, Ian Jordan uit Schotland, en onze 'eigen' Marianne Peeters en Dr. Peter Nordin en een fantastisch ondersteunend team, werden het zeer boeiende studiedagen. De aanwezigen zullen beamen dat we nooit meer op dezelfde manier naar zintuiglijke informatieverwerking kunnen kijken. Het was erg fascinerend om te zien hoe de visuele en auditieve waarneming, het evenwichtssysteem, de pijnperceptie, de proprioceptie...,  van deelnemers uit het publiek werden beïnvloed door een 'kleurenfilter'. 

De toepassingen van deze 'filter' zijn bijna eindeloos. Voor ons centrum is uiteraard vooral de toepassing bij mensen met ASS, prikkelovergevoeligheid of leesproblemen nuttig, maar ook voor mensen met aandoeningen zoals prosopagnosie (gezichtsblindheid), Parkinson, ziekte van Menière, migraine, etc kan de 'filter' soelaas brengen. De filter vermindert pijn en tics aanzienlijk, bij sommige mensen verdwijnen bepaalde symptomen zelfs helemaal.

 

Na onze studiedagen hebben wij nog tientallen mensen individuele consultaties kunnen aanbieden bij Ian Jordan. De meerderheid is naar huis gegaan met een bestelling van een 'gekleurde bril'. Zo lopen er dus sinds kort in Deurne en omstreken tientallen mensen rond met een blauwe, rode, groene, paarse of gele bril. De voorlopige feedback is zeer positief.

 

 

Onze praktijk